ROLETY MAXI - MONTÁŽ DO VÝKLENKU

maxi - zaměření pro montáž do výklenku

Montáž do výklenku je složitější z hlediska zaměření. Jsou tam různá omezení a proto po seznámení s níže uvedenými informacemi a postupy doporučujeme telefonickou konzultaci. 

Pokud je pro Vás nevhodná montáž do zdi nad okenní ( dveřní ) výklenek, pak zde uvádíme základní informace ke způsobu zaměření a taky případné omezení na které je třeba pamatovat. 

Tento způsob montáže může být vhodný například u posuvných dveří, kdy je dostatečná hloubka výklenku. U klasicky otevíraných dveří bude umístění kazety do horního překladu bránit jejich otevření a proto ve většině případů nebude taková montáž možná viz. obrázek.

U posuvných dveří pak musí být dostatečná hloubka výklenku. Potřebná hloubka pro funkčnost rolet je 7 cm od nejvíce vysunuté části dveří, tedy ve většině případů kliky dveří. Hloubku ke klice je třeba kontrolovat u otevřených dveří ( zvláště u dveří, které po otevření najíždějí před fixní část a zmenšuje se dostupná hloubka ). Pokud tedy není potřebná hloubka pro instalaci do výklenku, je třeba instalovat roletu do zdi - nad výklenek. I tady je však třeba ověřit, zda po otevření nevystupuje klika z výklenku - roletu by pak nešlo spustit.


JAK ZAMĚŘIT instalaci jedné rolety do výklenku

- vhodné pouze na fixní ( neotevírací ) prosklené plochy ( otevírací okno by nešlo otevřít )

 

Šířka výklenku
2 Šířka kazety / výklenek - 2 cm ( distanční mezera 1 cm po stranách )
3 ŠÍŘKA Šířka rolety (tkaniny ) = údaj pro objednávku / výklenek - 2 cm ( distanční mezery ) - 3,5 cm ( přesah kazety ) šířka MAX 185 CM
4 DÉLKA Výška výklenku = délka rolety ( vybereme nejbližší vyšší rozměr z nabízených - 150/200/240)
DETAIL A Distanční mezera mezi zdí a kazetou 1 cm a přesah kazety 1 cm
DETAIL B Distanční mezera mezi zdí a kazetou 1 cm a přesah kazety na straně ovládacího řetízku 2,5 cm
DETAIL C Ovládací řetízek - kovový s těžítkem / Standardní délka řetízku 120 cm. Pokud Vám nevyhovuje, pak si můžete objednat řetízek 50,90,150 nebo 180 cm - nutno napsat do poznámky. Stranu ovládání určíte u objednávky.

 

Příklad výpočtu šířky:

šířka výklenku 160 cm / rozměr kazety 158 ( 160-2 cm )  

šířka rolety ( tkaniny ) 158 - 3,5 ( přesah kazety po stranách ) = 154,5 cm - to je rozměr pro objednávku

V objednávce pak vybereme první vyšší rozměr z nabízených  / roleta 155 cm .... a do poznámky ve třetím kroku objednávkového procesu uvedeme skutečně požadovaný rozměr  - tedy 154,5 

Pro naši kontrolu uveďte do poznámky taky : celkovou šířku výklenku / celkovou výšku výklenku 

 VIDEO NÁVOD - Pro lepší představu o zaměření / vzhledu / funkčnosti a způsobu montáže


JAK ZAMĚŘIT instalaci dvou rolet do výklenku

- vhodné pouze na fixní ( neotevírací ) prosklené plochy případně posuvné dveře s hlubokým výklenkem, kdy klika nebude při manipulaci narážet do rolety. V ostatních případech je třeba instalovat - do zdi nad výklenek. 

 

Šířka výklenku
2A Rozměr levé rolety od zdi na střed sloupku
2B Rozměr pravé rolety od zdi na střed sloupku
3A Šířka levé kazety / 2a - 1 cm ( distanční mezera ) 
3B Šířka pravé kazety / 2b - 1 cm ( distanční mezera ) 
4A - ŠÍŘKA A Šířka levé rolety - tkaniny  / 3a - 3,5 cm ( přesah kazety ) - údaj pro objednávku
4B - ŠÍŘKA B Šířka pravé rolety - tkaniny  / 3b - 3,5 cm ( přesah kazety ) - údaj pro objednávku
5 DÉLKA Výška výklenku = délka rolety ( vybereme nejbližší vyšší rozměr z nabízených - 150/200/240)
DETAIL A Distanční mezera mezi zdí a kazetou 1 cm a přesah kazety na straně ovládacího řetízku 2,5 cm LEVÉ ROLETY
DETAIL B Mezera mezi tkaninami v místě napojení rolet je cca 2 cm
DETAIL C Distanční mezera mezi zdí a kazetou 1 cm a přesah kazety na straně ovládacího řetízku 2,5 cm PRAVÉ ROLETY
DETAIL D Ovládací řetízek - kovový s těžítkem / Standardní délka řetízku 120 cm. Pokud Vám nevyhovuje, pak si můžete objednat řetízek 50,90,150 nebo 180 cm - nutno napsat do poznámky. Stranu ovládání určíte u objednávky.
KONTROLNÍ VÝPOČET Šířka výklenku ( 1 ) mínus 9 cm = součet šířky rolet ( 4A+4B )

 

Příklad výpočtu šířky:

šířka výklenku 230 cm / zleva od zdi na střed sloupku 140 cm / zprava od zdi na střed sloupku 90 cm / rozměr levé kazety 139 / pravé kazety 89 / 

šířka levé rolety ( tkaniny ) 139 - 3,5 ( přesah kazety po stranách ) = 135,5 ... to je rozměr pro objednávku

šířka pravé rolety ( tkaniny ) 89 - 3,5 ( přesah kazety po stranách ) = 85,5 ... to je rozměr pro objednávku

Kontrolní výpočet : šířka výklenku 230 cm - 9 cm = 221 / součet šířky tkanin 135,5 + 85,5 = 221

V objednávce pak vybereme první vyšší rozměr z nabízených  / levá roleta 140 / pravá 90 .... a do poznámky ve třetím kroku objednávkového procesu uvedeme skutečně požadované rozměry - tedy 135,5 a 85,5.

Pro naši kontrolu uveďte do poznámky taky : celkovou šířku výklenku / celkovou výšku výklenku / šířku od levé zdi na střed sloupku / šířku od pravé zdi na střed sloupku.