NOVINKA - STŘEŠNÍ PLISSÉ pro vybrané typy oken VELUX a FAKRO

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

Jsem Bohdan Zemene, IČO 60057548, se sídlem Karviná, Fryštát, Zámecká 110/18, jsem zapsaný v živnostenském rejstříku. 

Mé kontaktní údaje jsou:

E-mail: info@zebra-shop.cz

Další kontaktní údaje viz KONTAKTY

Provozuji e-shop na adrese www.zebra-shop.cz.

Provozovna e-shopu je na adrese Zámecká 1941/7b, Karviná, Fryštát, 73301

I.            Úvodem

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemné vztahy mezi vámi (kupujícím) a mnou (prodávajícím) v případě, že nakoupíte zboží na internetovém obchodu Zebra-shop na adrese www.zebra-shop.cz. Tyto obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy. Pokud si při naší komunikaci domluvíme něco jiného, než je v těchto podmínkách, bude mít naše dohoda přednost.
 2. Pokud u nás nenakupujete v rámci své podnikatelské činnosti, jste v roli spotřebitele. Naše právní předpisy vám tím dávají některá zvláštní práva, o kterých si přečtete dále v těchto obchodních podmínkách.
 3. Seznamte se také se zásadami zpracování osobních údajů. Všechny informace, které nám uvedete, jsou důvěrné a budeme s nimi tak i zacházet.

 

II.            Uživatelský účet

 1. Na našem webu si můžete založit vlastní uživatelský účet, ze kterého můžete provést objednávku. Tvorba účtu není povinná, objednávku provedete i bez ní.
 2. Při registraci i při objednávce zboží nezapomeňte na to, že musíte uvádět správně a pravdivě všechny údaje a při jakékoliv jejich změně je, prosíme, aktualizujte. Údaje, které uvedete při objednávání nebo v uživatelském účtu, považujeme za správné.
 3. Prosíme vás také, abyste opatrovali své uživatelské jméno a heslo, kterými se do uživatelského účtu přihlašujete.
 4. Upozorňujeme, že váš uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, občas totiž potřebujeme provést údržbu nebo opravu systému.
 5. Více informací o zpracování osobních údajů najdete v Zásadách zpracování osobních údajů.

 

III.            Jak funguje nakupování na našem e-shopu

Naše zboží

 1. Na našem webu najdete informace o ceně a popis našeho zboží. I přesto s vámi můžeme uzavřít kupní smlouvu za jiných podmínek, které si sjednáme zvlášť.
 2. Všechny ceny uvádíme včetně všech daní a poplatků, kromě nákladů na doručení. Pokud někde uvádíme cenu, která je zjevně chybná, nejsme cenou vázáni a smlouva mezi námi není uzavřena.
 3. Tím, že máme zboží na webu vystaveno, informujeme o jeho vlastnostech a ceně. Vaši objednávku zboží ale musíme ještě sami potvrdit, aby mezi námi vznikla závazná smlouva (ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se tedy nepoužije).

 

Jak probíhá objednávka

 1. Naše zboží si můžete pořídit na www.zebra-shop.cz prostřednictvím formuláře, který obsahuje informace o zboží, ceně, způsobu platby, dodání zboží a o nákladech s tím spojených. Na základě těchto informací vytvoříte objednávku (dále jen „Objednávka“).
 2. Před zasláním Objednávky si můžete zkontrolovat a změnit údaje. Údaje, které v rámci objednávání zadáte, považujeme za aktuální a správné.
 3. Poté, co obdržíme Objednávku, vám obdržení potvrdíme e-mailem na adresu uvedenou v Objednávce. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení naší e-mailové zprávy o přijetí Objednávky. Pokud nám bude Objednávka připadat neobvyklá (např. kvůli vysokému množství, neobvyklým parametrům apod.), můžeme vás kontaktovat s žádostí o dodatečné potvrzení Objednávky. V takovém případě bude kupní smlouva uzavřena, až od vás dostaneme potvrzení této Objednávky.
 4. Náklady na dálkovou komunikaci v souvislosti s Objednávkou si hradíte sami, tyto náklady se nijak neliší od běžných sazeb.

 

Jak doručujeme zboží

 1. Zboží vám dodáme způsobem, který si v nákupním procesu zvolíte, na adresu uvedenou v objednávce.
 2. Zboží také můžete převzít osobně na naší provozovně.
 3. Prosíme, pamatujte na to, že máte povinnost zboží převzít. Pokud dojde k porušení této povinnosti, máme právo po vás chtít náhradu škody – tedy například uhradit náklady spojené s marným doručením (a to třeba i opakovaným).
 4. Prosíme, zboží ihned po převzetí zkontrolujte a jakékoliv vady nám bez zbytečného odkladu sdělte. Vyřešíme je v rámci reklamačního procesu (o tom více dále).

 

Jak můžete platit

 1. Kupní cenu a případné náklady na dodání zboží lze hradit:
 • okamžitým bankovním převodem
 • bankovním převodem na účet 2101814408/2010, vedený u FIO banka, a.s.
 • platbou kartou online
 • na dobírku (do částky 8 000 Kč vč. příslušenství)

 

 1. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná při uzavření kupní smlouvy.
 2. Máme právo požadovat uhrazení kupní ceny před odesláním zboží kupujícímu.
 3. Pro každou platbu vám vystavíme po uhrazení ceny daňový doklad – fakturu, kterou odešleme v elektronické podobě na vámi uvedenou e-mailovou adresu.
 4. Informaci o celkové ceně zboží včetně DPH uvádíme vždy u nabídky zboží.
 5. Případné slevy nejde kombinovat.

 

IV.            Odstoupení od smlouvy

 1. Vezměte, prosím, na vědomí, že nemůžete odstoupit od kupní smlouvy o dodání zboží:

  - které bylo po dodání nenávratně zapracováno spolu s jiným zbožím ( vlastní úpravy rolet )

  - které bylo upraveno podle vašeho přání ( výroba rolet na zakázku )

 1. Pokud se nejedná o případ z předchozího odstavce, máte jako spotřebitelé právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, případně dodání poslední části zboží. V této lhůtě nám musíte dát písemně (e-mailem nebo dopisem) vědět o odstoupení od smlouvy. Uveďte, prosíme, ideálně číslo objednávky, den nákupu, vaše bankovní spojení a jak vám máme zaslat zpět částku za koupené zboží. Důvod odstoupení od smlouvy nemusíte uvádět.
 2. Pokud by to u daného zboží bylo možné a rozhodli byste se odstoupit od smlouvy, můžete využít i formulář, který je přílohou těchto podmínek.
 3. Bezodkladně po předání nebo alespoň prokázání vrácení zboží vám vrátíme částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání (zde máme ze zákona právo vrátit částku odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání, který jste mohli pro doručení našeho zboží zvolit), a to na číslo účtu, které nám sdělíte.
 4. Pro vrácení částky máme až 14 dnů od vašeho odstoupení, budeme ale potřebovat doklad o tom, že zboží bylo vypraveno zpět k nám. Zboží nám můžete zaslat na adresu naší provozovny.
 5. Zboží vraťte kompletní, nesmí být upravené, opotřebené nebo poškozené. Máme právo ve výše uvedené lhůtě posoudit, zda je vracené zboží nepoškozené, neporušené a zda jste svým neadekvátním nakládáním se zbožím nesnížili jeho hodnotu. Pokud zboží nesprávným zacházením poškodíte, můžeme po vás žádat náhradu za snížení hodnoty zboží a započíst ji jednostranně na vrácenou částku.
 6. Náklady na vrácení zboží zpět k nám nesete vy.
 7. V případě, že nejste spotřebitelem, ale nakupujete na IČ, možnost odstoupení od smlouvy se na vás podle tohoto článku nevztahuje.
 8. Pokud odstoupíte od koupě zboží, ke kterému jsme vám poslali dárek, poslali jsme tento dárek s tzv. rozvazovací podmínkou – v případě odstoupení od kupní smlouvy se tedy rozvazuje i darovací smlouva. Prosíme, dárek zašlete zpět spolu se zbožím.

 

 V.            Jak reklamovat naše zboží a služby

 1. Odpovídáme vám za to, že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že v době, kdy přebíráte zboží, odpovídáme zejména za to, že:

 

 • má zboží vlastnosti, které jsme si ujednali, a pokud nedojednali, tak takové vlastnosti, které jsme u zboží popsali nebo které jste mohli očekávat vzhledem k povaze našeho zboží a na základě naší reklamy
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití uvádíme
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením předloze
 • je zboží v odpovídajícím množství
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů

 

 1. Pokud se vada objeví v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné. U spotřebního zboží odpovídáme za vady vzniklé po převzetí v 24měsíční záruční době. Toto se neuplatní na vadu zboží, pro kterou bylo zboží zlevněno, na obvyklé opotřebení věci jeho používáním nebo pokud to vyplývá z povahy zboží.

 

Jak uplatnit práva z vadného plnění

 1. Reklamaci uplatněte na e-mail: info@zebra-shop.cz nebo nám ji pošlete dopisem na naši shora uvedenou adresu provozovny.
 2. Dopis nebo e-mail musí obsahovat:

 

 • vaše kontaktní údaje, popis vady a způsob, jak si přejete vyřídit reklamaci
 • prokázání nákupu zboží (nejlépe přiložte doklad o nákupu)

 

 1. Zboží, které podle vašeho názoru obsahuje vadu, zašlete nebo přineste spolu s reklamačním formulářem na výše uvedenou adresu provozovny. Zboží by mělo být při přepravě vhodně zabaleno, aby nedošlo k jeho poškození, musí být kompletní.
 2. Při uplatnění reklamace od nás obdržíte elektronicky písemné potvrzení (reklamační protokol) sloužící jako doklad při vypořádání reklamace. V reklamačním protokolu jsou uvedeny následující informace: kdy jste reklamaci uplatnili, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete.

Co můžete požadovat u vady zboží

 1. Podle své volby můžete požadovat u vady, která je podstatná :

 

 • dodání nového nebo chybějícího zboží
 • bezplatnou opravu
 • přiměřenou slevu
 • vrácení ceny na základě odstoupení od smlouvy

 

 1. U vady, která je nepodstatná, máte nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu.
 2. Při uplatnění reklamace nám musíte sdělit, jaké právo jste si zvolili. Změnit volbu bez našeho souhlasu můžete jen tehdy, pokud jste žádali opravu vady, která se ukáže jako neodstranitelná. Pokud nezvolíte právo z podstatné vady včas, máte práva stejná jako při nepodstatné vadě.
 3. Pokud prokážeme, že jste před převzetím zboží o vadě zboží věděli nebo ji sami způsobili, nemusíme vašemu nároku na reklamaci vyhovět.
 4. Vezměte také na vědomí, že nemůžete reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.

 

Jak vyřídíme reklamaci

 1. Reklamaci vyřídíme bezodkladně, nejpozději do tří dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná pro odborné posouzení vady. Reklamaci ale musíme vyřídit bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od uplatnění, pokud se nedomluvíme jinak.  Pokud nedodržíme tuto lhůtu, máte práva jako při podstatném porušení kupní smlouvy.
 2. Zašleme vám písemné potvrzení o přijetí reklamace, datu a způsobu vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a o době trvání reklamace , případně zdůvodnění zamítnutí reklamace.
 3. Pokud jste spotřebitelem, pak vám náklady, které účelně vynaložíte na oprávněnou reklamaci, proplatíme. O proplacení těchto nákladů nás požádejte co nejdříve, nejpozději do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění reklamace, jinak toto právo zaniká.

 

VI.            Závěrem

 1. Podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte jako spotřebitelé právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího ze smlouvy. V takovém případě jste oprávněni obrátit se na Českou obchodní inspekci, (Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na váš návrh, a to v případě, že se spor nepodařilo s námi vyřešit přímo. Návrh můžete podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili své právo, které je předmětem sporu. Máte právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.
 2. Nejsme vázáni žádným etickým kodexem chování. Podnikáme na základě živnostenského oprávnění. Dozor vykonává živnostenský úřad a v zákonem vymezeném rozsahu Česká obchodní inspekce.
 3. Veškerá ujednání mezi námi a vámi se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, bude se vztah řídit právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 4. Všechna práva k našim webovým stránkám, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga, produktů a dalšího obsahu a prvků, náleží nám jako prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webovou stránku, její části nebo naše produkty bez našeho souhlasu.
 5. Znění obchodních podmínek můžeme měnit nebo doplňovat. Tímto nijak nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 6. Kdykoliv nás v případě dotazů k těmto obchodním podmínkám můžete kontaktovat na info@zebra-shop.cz.

 

V Karviné, dne 1.3.2022